ಧೂಮಪಾನಿಗಳಿಗೆ COVID-19 ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ

ಸಂಪರ್ಕ


ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು:

[ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ]

ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ